O mnie

Jestem radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu oraz doktorantem na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuję się w temacie postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Z przedmiotowego zakresu prowadziłem liczne szkolenia dla urzędników, w trakcie których pojawiały się coraz to nowe zaskakujące problemy praktyczne. Niniejszy blog ma na celu podjęcie próby udzielenia odpowiedzi na te problemy.

Postępowanie administracyjne stanowi gałąź prawa, która wpływa na całe nasze życie. Obywatel nie odczuwa jednak tego wpływu bezpośrednio, przerzucając cały ciężar prowadzenia postępowania administracyjnego na urzędników. Stosowanie tak skomplikowanych przepisów, niejednokrotnie zmienianych i uzupełnianych przez ustawodawcę, rodzi wiele problemów, których rozwiązaniem obarczeni są urzędnicy.

Mam nadzieję, że ten blog przyczyni się do propagowania wiedzy na temat postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz będzie stanowił pomoc w codziennej pracy dla osób zawodowo zajmujących się prowadzeniem postępowania administracyjnego.

Osoby oraz podmioty zainteresowane ofertą usług prawnych lub szkoleń zapraszam do kontaktu pod adresem e-mail: a.citko@kancelaria-olc.pl

Szczególnie polecam usługi stałej obsługi prawnej organów administracji publicznej i samorządowej, a także szkolenia prowadzone dla pracowników tych organów z wybranego zakresu.