Przywrócenie terminu

Stan zdrowia jako przesłanka przywrócenia terminu
Stan zdrowia jako przesłanka przywrócenia terminu